ODKAZ


Tato funkce vrátí na základě zadaného čísla řádku a čísla sloupce odkaz v podobě textu. Využití této funkce je u pokročilého parametrického odkazování.

Funkce ODKAZ.

Syntaxe funkce

CZ verze:=ODKAZ(řádek;sloupec;[typ];[a1];[list])
EN verze:=ADDRESS(row,column,[ref_type],[ref_style],[sheet_name])

Argumenty funkce

 • Řádek: Povinný argument. Jde o číselnou hodnotu, která určuje číslo řádku použité v odkazu na buňku.
 • Sloupec: Povinný argument. Jde o číselnou hodnotu, která určuje číslo sloupce použité v odkazu na buňku.
 • Typ: Nepovinný argument. Jde o číselnou hodnotu určující typ odkazu, který bude vrácen.
 • Hodnota argumentu Typ (Typ vraceného odkazu)
  • 1 nebo neuveden - Absolutní (Absolutní odkaz na buňku: Přesná adresa buňky ve vzorci, bez ohledu na pozici buňky, která vzorec obsahuje. Absolutní odkaz na buňku má formu $A$1.)
  • 2 - Absolutní řádek; relativní sloupec
  • 3 - Relativní řádek; absolutní sloupec
  • 4 - Relativní
 • A1: Nepovinný argument. Jde o logickou hodnotu, která určuje styl odkazu A1 nebo R1C1. Při stylu A1 jsou sloupce označovány abecedně a řádky číselně. Při stylu R1C1 jsou sloupce i řádky označovány číselně. Má-li argument A1 hodnotu PRAVDA nebo je vynechán, vrátí funkce ODKAZ odkaz ve stylu A1. Pokud má argument A1 hodnotu NEPRAVDA, vrátí funkce ODKAZ odkaz ve stylu R1C1.
 • List: Nepovinný argument. Jde o textovou hodnotu určující název listu, který bude použit jako externí odkaz. Vzorec =ODKAZ(1;1;;;"List2") například vrátí hodnotu List2!$A$1. Je-li argument list vynechán, nepoužije se žádný název listu a odkaz vrácený touto funkcí bude odkazovat na buňku na aktuálním listu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace