SUMIFS


Tuto funkci použijeme ve chvíli, kdy potřebujeme souhrnovat data a z nějakého důvodu nechceme nebo nemůžeme použít kontingenční tabulky, a to např. ve chvíli, kdy potřebujeme výslednou hodnotu vnořit do většího vzorce.

Agregační funkce COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS nabízí možnost zadat až 127 oblastí a kritérií pro ně.
Funkce COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS.

Syntaxe funkce

CZ verze:=SUMIFS(oblast_součtu;oblast_kritérií1;kritérium1;[oblast_kritérií2;kritérium2];...)
EN verze:=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],...)

Argumenty funkce

  • Oblast_součtu: Povinný argument. Jedna nebo více buněk pro výpočet součtu, včetně čísel nebo názvů, oblastí nebo odkazů na buňky (Odkaz na buňku: Sada souřadnic, které určují polohu buňky na listu. Například odkaz na buňku ležící v průniku sloupce B a řádku 3 je B3.), jež obsahují čísla. Prázdné hodnoty a textové hodnoty jsou ignorovány.
  • oblast_kritérií1: Povinný argument. První vyhodnocovaná oblast pro přidružené kritérium.
  • kritérium1: Povinný argument. Podmínka vyjádřená číslem, výrazem, odkazem na buňku nebo textem, která definuje buňky, jež jsou zahrnuty do argumentu oblast_kritérií1. Podmínka může mít například tvar: 32, ">32", B4, "jablka" nebo "32".
  • oblast_kritérií2, kritérium2, …: Nepovinný argument. Další oblasti a jejich přidružená kritéria. Je možné zadat až 127 dvojic oblast/kritérium.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace