NEPŘÍMÝ.ODKAZ


Tuto funkci využijeme, pokud potřebujeme získat z adresy buňky, zapsané jako text, odkaz.

Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ.

Syntaxe funkce

CZ verze:=NEPŘÍMÝ.ODKAZ(odkaz_text;[a1])
EN verze:=INDIRECT(ref_text,[a1])

Argumenty funkce

  • Odkaz: Povinný argument. Jedná se o odkaz na buňku obsahující další odkaz typu A1 nebo R1C1, název definovaný jako odkaz nebo odkaz na buňku ve tvaru textového řetězce. Pokud hodnota argumentu odkaz neodpovídá platnému odkazu na buňku, vrátí funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ chybovou hodnotu #ODKAZ!.
    Pokud argument odkaz odkazuje na jiný sešit (externí odkaz), musí být daný sešit otevřen. V opačném případě vrátí funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ chybovou hodnotu #ODKAZ!.
    Pokud argument odkaz_text odkazuje na oblast buněk mimo maximální počet řádků 1048576 nebo maximální počet sloupců 16384 (XFD), vrátí funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ chybovou hodnotu #ODKAZ!.
  • A1: Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje typ odkazu.
    • Je-li hodnota argumentu a1 PRAVDA nebo je-li tento argument vynechán, je odkaz interpretován jako adresa typu A1.
    • Je-li hodnota argumentu a1 NEPRAVDA, je odkaz interpretován jako adresa typu R1C1.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace