COUNTIFS


Tuto funkci použijeme ve chvíli, kdy potřebujeme souhrnovat data a z nějakého důvodu nechceme nebo nemůžeme použít kontingenční tabulky, a to např. ve chvíli, kdy potřebujeme výslednou hodnotu vnořit do většího vzorce.

Agregační funkce COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS nabízí možnost zadat až 127 oblastí a kritérií pro ně.
Funkce COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS.

Syntaxe funkce

CZ verze:=COUNTIFS(oblast_kritérií1;kritérium1;[oblast_kritérií2;kritérium2];...)
EN verze:=COUNTIFS(criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],...)

Argumenty funkce

  • oblast_kritérií1: Povinný argument. První oblast, ve které mají být vyhodnocena přidružená kritéria.
  • kritérium1: Povinný argument. Kritérium vyjádřené číslem, výrazem, odkazem na buňku nebo textem, které definuje buňky, jež mají být započítány. Kritérium může mít například následující podobu: 32, ">32", B4, "jablka" nebo "32".
  • oblast_kritérií2, kritérium2, …: Nepovinný argument. Další oblasti a jejich přidružená kritéria. Je možné zadat až 127 dvojic oblast/kritérium.
  • Důležité: Každá další oblast musí mít stejný počet řádků a sloupců jako argument oblast_kritérií1. Oblasti spolu nemusí sousedit.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace