Získávání dat z kontingenčních tabulek


Pokud je potřeba vytáhnout nějaký výsledek z kontingenční tabulky, tak můžeme využít jeden ze dvou dostupných způsobů. Oba způsoby jsou vzorcovým řešením. Prvním způsobem je klasický odkaz na buňku či rozsah buňěk (např. B10, C15, B20:C50 atd.), druhým způsobem je také vzorcové řešení, avšak s využitím funkce ZÍSKATKONTDATA (GETPIVOTDATA).

Ukázka jednoduché analýzy dat.

První ze zmíněných způsobů není ideálním řešením, a to například v případě, kdy kontingenční tabulky filtrujeme. To má za následek zmenšení, případně zvětšení jejího rozsahu, a tedy naše odkazy do ní již nemusí vracet správné výsledky. Problém u prvního způsobu může nastat i ve chvíli, kdy začneme řadit položky v kontingenční tabulce. Opět nebudou odkazy s největší pravděpodobností vracet správné výsledky. Odkazy jsou v tomto případě jakýmsi fixním pohledem na oblast, kde je v prvopočátku naše požadovaná hodnota. To se ale může rychle změnit. Druhým ze způsobů je využití funkce ZÍSKATKONTDATA. Jde o funkci, která funguje podobně jako podmínkové funkce. Řekneme tedy odkud bychom rádi chtěli získat výsledek, a pro jaká kritéria jej potřebujeme, a tato funkce nám výsledek vrátí. Funkce je striktní na správné zadání, což je jedním z důvodů, proč jej uživatelé neradi používají. Pokud se ji však naučíme, tak nám přinese jen výhody. Na začátku je důležité zmínit, že tuto funkci je možné generovat i automaticky. V možnostech aplikace MS Excel je možné nastavit, aby se kliknutím ze vzorce do kontingenční tabulky automaticky doplnila funkce ZÍSKATKONTDATA, která je kompletně vyplněná, což je obrovské ušetření práce a času. To oceníme hlavně ve chvíli, kdy těchto funkcí potřebujeme velké množství.

Syntaxe

CZ verze:ZÍSKATKONTDATA(datové_pole, kontingenční_tabulka, [pole1, položka1, pole2, položka2], ...)
EN verze:GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table, [field1, item1, field2, item2], ...)

Argumenty funkce

  • Datové_pole: Povinný argument. Název datového pole (v uvozovkách) obsahujícího data, která chcete načíst.
  • Kontingenční_tabulka: Povinný argument. Odkaz na libovolnou buňku, oblast buněk nebo pojmenovanou oblast buněk v kontingenční tabulce. Tyto informace slouží k určení kontingenční tabulky obsahující data, která chcete načíst.
  • Pole1, položka1, pole2, položka2: Nepovinný argument. 1 až 126 dvojic názvů polí a názvů položek popisujících data, která chcete načíst. Dvojice mohou být uvedeny v libovolném pořadí. Názvy polí a položek, které nepředstavují kalendářní data a čísla, jsou zadány v uvozovkách. U kontingenčních tabulek založených na datech OLAP mohou položky obsahovat název zdroje dimenze a také název zdroje položky. Dvojice pole a položka u kontingenční tabulky založené na datech OLAP může mít následující podobu: "[Výrobek]";"[Výrobek].[Všechny výrobky].[Potraviny].[Pečivo]"
Ukázka jednoduché analýzy dat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace