Práce s kontingenční tabulkou ve VBA


Sub CreatePivotTable()
  Dim wsNewSheet As Worksheet   ' Objektová proměnná pro nový list
  Dim pvtCache As PivotCache   ' Objektová proměnná pro PivotCache
  Dim pvtTable As PivotTable   ' Objektová proměnná pro PivotTable
  Dim strFirstCell As String   ' Proměnná pro první buňku PivotTable
  Dim strDataSource As String   ' Proměnná pro odkaz na zdrojová data

  strDataSource = "TestingTable!" & ThisWorkbook.Sheets("TestingTable").Range("A1").CurrentRegion.Address
  Debug.Print strDataSource
  
  Set wsNewSheet = Sheets.Add   ' Přidání nového listu
  strFirstCell = wsNewSheet.Name & "!" & wsNewSheet.Range("A3").Address(ReferenceStyle:=xlR1C1)
  
  ' Definování PivotCache, nad kterým vytváříme PivotTable (PT)
  Set pvtCache = ThisWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=strDataSource)
  Set pvtTable = pvtCache.CreatePivotTable(TableDestination:=strFirstCell, TableName:="PivotTable1")
  
  ' Volání procedury, která vytvoří v PT souhrn dat
  Call AddingPivotFields
  
  ' Uklizení v proměnných
  Set wsNewSheet = Nothing
  Set pvtCache = Nothing
  Set pvtTable = Nothing
End Sub

Sub AddingPivotFields()
  Dim pvtTable As PivotTable                     ' Objektová proměnná pro PivotTable (PT)
  Set pvtTable = ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1")        ' Uložení PT do proměnné
  pvtTable.ManualUpdate = True                    ' Pro zrychlení vypneme automatické přepočty
  
  With pvtTable
    .PivotFields("COUNTRY").Orientation = xlPageField        ' Vložení pole COUNTRY do filtru sestavy
    .PivotFields("BRAND CATEGORY").Orientation = xlColumnField   ' Vložení pole BRAND CATEGORY do sloupcových polí
    .PivotFields("CITY").Orientation = xlRowField          ' Vložení pole CITY do řádkových polí
    .PivotFields("CITY").Position = 1                ' Kdyby v řádkových polích bylo více polí, tak určujeme pozici
    .PivotFields("ORDERED QTY (PAL)").Orientation = xlDataField   ' Definice toho, jaké pole bude v datové části PT
    .PivotFields("ORDERED QTY (PAL)").NumberFormat = "#,##0"    ' Formát pole
  End With
  
  pvtTable.ManualUpdate = False
End Sub

Sub DeletePivotTable()
  ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").TableRange2.Clear
End Sub

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace