Nastavení pole


Pole, která jsou k dispozici v kontingenční tabulce vlastně představují sloupce ze zdrojových dat. Pokud tedy bude ve zdrojových datech sloupec Sales QTY, tak bude k dispozici i v kontingenční tabulce, a to jako pole s názvem Sales QTY. Tato pole je možné umísťovat do jedné ze čtyř sekcí kontingenční tabulky. Každá sekce má svoji specifickou funkci a správné rozřazení potřebných polí má za následek přehlednou analýzu dat.

Kontingenční tabulka a její části.

Sekce kontingenční tabulky

Při umísťování polí se rozhodujeme na základě několika kritérií.

 • sekce Hodnoty
  Jedná se o prostor, ve kterém se provádí a zobrazují výpočty. Do této sekce umísťujeme to, co je potřeba souhrnovat. Obvykle se jedná o pole, která obsahují číselné hodnoty.
 • sekce Popisky řádků / Řádky
  Do této sekce se umísťují pole obsahující takové informace, pro které potřebujeme data souhrnovat. Pokud jsme například umístili do sekce hodnot objemy prodejů a do sekce řádků název výrobku, tak nám vznikne souhrn objemů prodejů podle jednotlivých výrobků.
 • sekce Popisky sloupců / Sloupce
  Tato sekce funguje stejně, jako sekce řádků. Doporučuji však do této sekce umísťovat, co možná nejméně polí (informací), jinak se bude kontingenční tabulka "nafukovat" do šířky.
 • Potřebujeme-li umístit větší množství polí, abychom získali co možná nejpodrobnější výsledky, tak stojí za zvážení, zda budeme pole vkládat do sekce filtrů nebo použijeme průřezy kontingenčních tabulek.

 • sekce Filtr sestavy / Filtry
  Jde o rozevírací nabídku (filtr), která se zobrazí nad kontingenční tabulkou, sloužící k filtrování celého obsahu kontingenční tabulky. Jde v podstatě o hlavní kritérium kontingenční tabulky. Jedinou nevýhodou je situace, kdy filtrujeme více položek a filtr nám nezobrazuje, které položky jsou vybrány. Vidíme v něm pouze uvedeno slovo "Více", které charakterizuje, že byl použit vícenásobný filtr.

Nastavení pole kontingenční tabulky

Každá sekce kontingenční tabulky umožňuje, aby v ní mohlo být umístěno více polí a každé takto umístěné pole umožňuje nastavení. Nastavení pole se vyvolá klasickou metodou, a to přes pravé tlačítko myši a následnou kontextovou nabídku. Zde se budeme věnovat nastavení polí hodnot (polí umístěných v sekci Hodnoty).

 • sekce hodnot v KT umožňuje provádět různé výpočty nad zdrojovými daty
 • primárně se zobrazuje součet, jedná se o součet hodnot s odpovídajícími kritérii
 • nezobrazuje-li se primárně součet, tak je nějaká "chyba" ve zdroji dat, typicky může jít o to, že ve zdroji dat nejsou samá čísla (např. jedna zdrojová hodnota je text a zbytek jsou čísla)
 • kromě nastavení výpočtu pro datová pole je možné změnit i zobrazení hodnot
Kontextová nabídka vyvolaná pravým tlačítkem myši do pole v sekci Hodnot.

Nastavení polí hodnot

Nastavení polí hodnot - Souhrn dat.
Nastavení polí hodnot - Zobrazit hodnoty jako.
Nastavení polí hodnot - Zobrazit hodnoty jako.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace