Nastavení zobrazení hodnot


Kontextová nabídka vyvolaná pravým tlačítkem myši do pole v sekci Hodnot.
Zobrazit jako Popis
Žádný výpočet Bez výpočtu, jedná se o výchozí nastavení. Hodnoty se zobrazují podle toho, jak jsou zadány ve zdroji a jaký mají nastavený výpočet.
% z celkového součtu Celkový součet představuje 100% a ostatní hodnoty jsou vyjádřeny jako procento z celkových 100%.
% ze součtu sloupce Součet sloupce představuje 100% a ostatní hodnoty tohoto sloupce jsou vyjádřeny vůči těmto 100%.
% ze součtu řádku Součet řádku představuje 100% a ostatní hodnoty tohoto řádku jsou vyjádřeny vůči těmto 100%
% z… Položka, ke které se nastavení vztahuje, představuje 100% a ostatní položky se vyjádří jako procento z ní. Např. položka se 150% znamená, že jsme dosáhli o 50% vyšší hodnoty než u vztažené položky (ta je 100%).
% součtu nadřazeného řádku Využijete u víceúrovňových KT, tedy je-li v KT více řádkových polí, například seskupení za Země a v každé zemi za Zákazníky. Každý zákazník bude vztažen ke své zemi, celá země pak k celkovému součtu za všechny země atd.
% součtu nadřazeného sloupce Stejné jako předchozí volba, ale ve sloupcích.
Zobrazit jako Popis
% nadřazené položky Podobné jako předchozí volby, ale lze explicitně nastavit, které pole se bere jako základ (100%).
Rozdíl mezi… Ideální například pro meziroční porovnání (nárůst/pokles oproti předchozímu roku). Rozdíl je zobrazen v absolutním vyjádření (ve stejných jednotkách jako ve zdrojové tabulce, tedy např. v korunách)
% rozdílu mezi… Stejné, jako předchozí volba, ale rozdíl je vyjádřen relativně, v procentech, což má obvykle lepší vypovídací schopnost (tedy např. meziroční nárůst o 7% apod.)
Mezisoučet v… Zobrazuje kumulace/nápočty.
% mezisoučtu v Zobrazuje relativní kumulované hodnoty.
Pořadí od nejmenších po největších Zobrazí pořadí, kde„vítěz“ je ten, kdo má nejnižší hodnotu sledovaného pole.
Pořadí největších po nejmenší Zobrazí pořadí, kde „vítěz“ je ten, kdo má nejvyšší hodnotu sledovaného pole.
Index Jedná se o index počítaný dle vzorce: ((hodnota v buňce) x (celkový součet celkových součtů)) / ((celkový součet řádku) x (celkový součet sloupce)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace