EX3005

VBA workshop

Dny školení:
2.4.2018 od 09:00 do 17:00
3.4.2018 od 09:00 do 17:00
4.4.2018 od 09:00 do 17:00
Místo konání:
Praha
Cena:
9 800 Kč bez DPH

Anotace

Tento workshop představuje praktický kurz, kde si v průběhu tří dnů vyzkoušíte, jak efektivně využívat Visual Basic for Application (VBA). Čeká Vás spousta tzv. best practices, kdy se dozvíte na konkrétních příkladech, jak nejlépe Vám může být tato aplikace pro Vaši práci užitečná.

Pokud se Vám líbí myšlenka toho, že byste si svou práci zautomatizovali a ušetřili tak spoustu svého drahocenného času, VBA je pro Vás tím nejlepším řeším.

VBA je ideální volbou také v situacích, kdy potřebujete v rámci Vašeho projektu zkombinovat veškeré dostupné nástroje aplikace MS Excel jako například Power Pivot a Power Query.

Během stanovených tří dnů trvání kurzu, budou první dva dny zasvěceny intenzivní výuce a třetí den se ponese v duchu procvičování, v rámci kterého si sami vyzkoušíte vytvořit automatizované zpracování reportu, a to od importu dat až po vypsání výsledků na dashboard.

Dozvíte se také spoustu doporučení pro tvorbu jak větších, tak menších projektů, která vycházejí z dlouholetých praktických zkušeností v oboru.

Osnova

Úvod do programování ve VBA

 1. Motivace k použití automatizace
 2. Seznámení s prostředím VBA
 3. Rozdíly mezi nahraným a napsaným makrem
 4. Využití VBA k automatizaci tvorby reportů
 5. Využití VBA k vytvoření "aplikace" postavené na platformě Office
 6. Best practises u tvorby automatizovaných reportů
 7. Ukázky možných řešení
 8. Diskuze nad tím, co lze, a co nelze zautomatizovat
 9. Ne/bezpečnost používání maker

Nahrávání maker

 1. Příkazy na kartě Vývojář
  1. Visual Basic
  2. Seznam maker
  3. Zabezpečení maker
  4. Relativní a absolutní odkazování
  5. Nahrávání maker
 2. Prostředí Visual Basicu a jeho popis
  1. Hlavní nabídka
  2. Project Explorer okno
  3. Properties okno
  4. Immediate okno
  5. Debug okno
  6. Panel Edit
 3. Nahrávání maker
  1. Pojmenování makra (konvence a limity)
  2. Možnosti pro uložení makra
  3. Možnosti pro spuštění makra
  4. Makro ze strany Visual Basicu
  5. Co lze nahrát, a co nelze nahrát
  6. Nahrávání zajímavých maker
  7. Úprava nahraného kódu ve Visual Basicu

Základy zápisu maker

 1. Návrh struktury
  1. Modul
  2. Procedura
  3. Funkce
  4. Proměnná
 2. Import a export modulů
 3. Zajímavé objekty
  1. Range, Active, ThisWorkbook
  2. Další objekty
 4. Ošetření chyb
  1. Runtime Error
  2. Compiler Error
  3. On Error Resume Next
  4. On Error GoTo

Řízení běhu programu a kolekce

 1. Kolekce
  1. Soubory - Workbooks
  2. Listy – Sheets, Worksheets
  3. Buňky – Cells
  4. Další zajímavé kolekce
 2. Řízení běhu programu
  1. Konstrukce If Then Else
  2. SELECT CASE konstrukce
  3. Cykly For a For Each
  4. Cyklus Do While
 3. Tvorba GUI pro ovládání reportu
  1. Formulářové prvky
  2. Ovládací prvky ActiveX Control prvky

Pokročílá práce ve VBA (opakování pojmů)

 1. Základní elementy VBA
  1. Modul
  2. Procedura
  3. Funkce
  4. Zajímavosti
 2. Přístupnost procedur a funkcí
  1. Private procedury a funkce
  2. Public procedury a funkce
 3. Proměnné
  1. lokální - Dim a Static
  2. globální - Private, Public
 4. parametry funkcí a procedur
  1. deklarace parametrů
  2. předávání argumentů jako hodnoty - ByVal
  3. předávání argumentů jako odkazu - ByRef
 5. Události, událostní procedury a jejich použití
 6. Rozdíly mezi Null, Nothing, Empty a Missing

VBA - Práce se soubory a složkami

 1. Práce se soubory a složkami
  1. Objektové proměnné, pro uchování objektu sešitu, listu, aplikace, apod.
  2. Práce s dialogovým oknem „otevřít soubor“ a s dialogové oknem pro výběr složky
  3. Vytváření a ukládání souborů
  4. Zapsání dat do vytvářených souborů, zajímavosti pro práce s oblastmi
  5. Procházení adresáře (složky) + práce s poli (jednorozměrné a vícerozměrné)

Přihláška

Kontaktní údaje

 1. účastník kurzu

Fakturační údaje

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace