Práce se snímky


Nyní se dostáváme na samotnou práci se snímkem. Snímek je třeba brát, jako objekt, se kterým lze pracovat. To znamená, že je možné jej přesouvat, mazat, kopírovat, duplikovat a lze na něj vkládat multimediální obsah (zvuk, video, text, grafy, tabulky, atd.). V PowerPointu není počet snímků nijak omezen, ale po určitém množství snímků se stává pomalý a jeho spuštění zabere delší dobu. Je tedy určen spíše pro menší prezentace.

Nejdříve si ukážeme, jak lze snímky vytvořit, smazat, kopírovat a přesouvat. Vytvoření snímku je snadné. Použijeme k tomu tlačítko nový snímek, které se nachází na kartě Domů v sekci Snímky. Pokud si chcete dopředu nejdříve vybrat vhodný typ snímku, tak použijte šipku pod tímto tlačítkem. Tato šipka vám nabídne několik variant, resp. typů snímku, ze kterých si můžete vybrat ten nejvhodnější. Pokud by se někdy stalo, že založíte špatný typ snímku, který i naplníte textem, obrázky a grafy, tak se nic neděje. Snímek určitého typu lze změnit na jiný typ pomocí tlačítka Rozložení, jež je nedaleko tlačítka Nový snímek. Tuto úpravu lze provést i na více vybraných snímcích.

Nový snímek lze vložit také přes pravé tlačítko myši v podokně snímků. Pokud možno, klikejte mimo již vložené snímky. Kontextová nabídka vám pak nabídne příkaz Nový snímek. Poslední možností, jak založit nový snímek je klávesová zkratka CTRL + M. Snímky, kterých se potřebujete zbavit můžete mazat pomocí klávesy delete. Je možné použít také klik pravým tlačítkem myši. Vybereme snímek, který nechceme a v podokně snímků zvolíme možnost odstranit snímek.

Pokud budete mít vytvořený snímek, který nebudete chtít prezentovat, ale i přesto si ho přejete ponechat, tak se vám bude hodit příkaz Skrýt snímek, který najdete také v kontextovém menu přes klik pravým tlačítkem myši na snímek, jenž chcete skrýt.

S takto označeným snímkem se dá stále pracovat, avšak v režimu spuštění prezentace se neobjeví.

Popis a práce s podoknem snímků

Pokud budeme chtít druhý snímek přesunout před snímek první, tak jej v tomto podokně chytneme a tažením přesuneme před první snímek na požadované místo. V případě, že bychom chtěli přesunout více snímků najednou, tak si požadované snímky vybereme pomocí klávesy CTRL nebo SHIFT a přesuneme je obdobně, jako v případě jednoho snímku, což znamená tažením. Snímky lze také kopírovat nebo duplikovat, a to volbou daného příkazu v kontextovém menu, které se zobrazí po klinutí na snímek pravým tlačítkem myši. Tyto dva příkazy se od sebe však ve výsledku nijak neliší. Nesmíme zapomenout ani na oddíly.

Práce s oddíly

Oddíly přišly s PowerPoint verzí 2010 a můžeme je tedy považovat za relativní novinku. Oddíly nám umožňují seskupovat snímky do částí (sekcí), které lze tisknout nebo je možné se na ně při spuštěné prezentaci libovolně přesouvat. Pro příklad: Pokud budeme mít tři oddíly, Oddíl A, Oddíl B a Oddíl C, tak je možné při spuštěné prezentaci přejít z Oddílu A na Oddíl C a tedy Oddíl B přeskočit. Oddíly se v prezentaci nastavují přes kartu Domů, v sekci Snímky tlačítkem Oddíl. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře nabídka, kde příkazem Přidat oddíl přidáme oddíl na místo kurzoru v prezentaci. Pod stejnou nabídkou najdeme i příkazy Přejmenovat oddíl, Odstranit oddíl, Odstranit všechny oddíly, Sbalit a Rozbalit vše. Všimněte si, že oddíly mají vedle svého názvu malou šipku, pomocí které lze oddíl sbalit, popřípadě rozbalit. Oddíl po sbalení můžete přesouvat, mazat, atd. Pozitivem je, že při tisku prezentace, můžeme vybírat, který oddíl chceme tisknout a při spuštěné prezentaci můžeme zvolit, na který oddíl se chceme přesunout. To je vše, co nám oddíly v PowerPointu nabízí, a my se můžeme těšit na další verze tohoto programu, které třeba přinesou další funkcionalitu spojenou s oddíly.

Snímky z jiných prezentací

Pokud byste chtěli vložit do prezentace snímek z jiné prezentace, tak stačí takový snímek najít, vybrat ho a pomocí pravého tlačítka myši nebo klávesové zkratky CTRL + C jej zkopírovat. Takto zkopírovaný snímek lze vložit do jiné prezentace na požadované místo, a to opět buď přes pravé tlačítko myši, nebo klávesovou zkratkou CTRL + V. Při vkládání snímku nám PowerPoint nabídne tři možnosti vložení. První možností je vložení snímku bez formátování zdroje, druhou je vložení snímku s formátem zdroje a nakonec je to vložení snímku jako obrázku, kdy si snímek ponechá své výchozí formátování a nelze ho již nijak dále upravovat. Doporučujeme, abyste u snímků vkládaných z jiných prezentací nezachovávali formátování zdroje, a grafiku prezentací tak příliš nekombinovali.

Nastavení velikosti snímku

V prezentaci je mnohdy potřeba nastavit poměr stran snímku a velikost snímku. Tyto příkazy najdete společně s dalšími na kartě Návrh pod tlačítkem Vzhled stránky. Velikost snímku je zde uváděna v textových polích, přičemž jejich hodnota je v centimetrech. Dále jsou zde přepínače pro změnu orientace snímků, nabídka pro výběr poměru stran a číselník pro nastavení výchozího čísla používaného u číslování snímků.

Perlička

Načtení textu z aplikace Word

Pokud byste chtěli využít aplikaci MS Word pro vytvoření textového obsahu prezentace a následně tento vytvořeny text načíst do aplikace MS PowerPoint, tak nyní zpozorněte. PowerPoint totiž toto umožňuje.

Načtení textu z MS Word souboru

Text, který chcete načíst do aplikace MS PowerPoint musí být však trochu naformátován. Nejde o barvu písma, ani o velikost nebo zarovnání textu, ale o úroveň osnovy. Podle zvolených úrovní vám bude PowerPoint text načítat na snímky. Ve Wordu stačí napsat text, u kterého postupně naformátujeme odstavce přes pravé tlačítko myši, příkaz Odstavec. Zde nalezneme rozevírací seznam Úroveň osnovy. V tomto seznamu je možné vybrat úroveň jedna až šest, jiné úrovně PowerPoint nezpracuje. Podle zvolené úrovně bude pak text načten na požadované místo. První úroveň textu bude v powerpointu odpovídat nadpisu snímku a druhá až šestá úroveň bude načtena do obsahového rámečku na snímku, jako odrážky první až páté úrovně. Soubor Wordu je třeba uložit a zavřít.

V PowerPointu je poté potřeba na kartě Domů najít příkaz Snímky z osnovy, který se nachází pod tlačítkem Nový snímek. Tento příkaz otevře průzkumníka MS Windows, pomocí kterého vyhledáme soubor Wordu, respektive námi vytvořenou osnovu. Tento soubor musíme vybrat a kliknout na příkaz otevřít. POZOR, ujistěte se však, že soubor wordu máte uzavřený. V opačném případě totiž snímky z osnovy nepůjdou načíst. Snímky budou vloženy dle předem nastavených úrovní. Tato operace načte text z Wordu bez vytvoření propojení a můžeme ji opakovat, kolikrát budeme chtít.

Pozadí snímku

Než budeme v dalším tutoriálu řešit, jak pracovat s textovým obsahem na snímku, tak se ještě podíváme, jak můžeme nastavit jeho pozadí. Bílé pozadí sice není špatné, ale ne vždy se nám hodí. Dost často se může tvářit lacině a to přece nechceme. Při výběru pozadí hrají hlavní roli dva faktory. Tím prvním jsou: určité normy nastavené ve firmě, neboli korporátní identita. Druhým faktorem je účel prezentace. Tak například prezentace, na kterou se právě díváte. Její pozadí je světlé a to proto, že tady je používáno mnoho obrázků a diagramů, které jsou pořízeny ze světlého prostředí a s bílým pozadím tedy lépe splynou. Toto a mnohem více jsou dílčí faktory při rozhodování, jaké pozadí použijeme. Pojďme se tedy podívat, jak lze pozadí nastavit.

Nastavení pozadí snímku

Nabídku pro nastavení pozadí snímku vyvoláme přes pravé tlačítko myši na plochu snímku a příkaz Formát pozadí. V této nabídce lze na kartě výplň volit z několika možností, a to souvislá výplň, čímž se myslí jednobarevné pozadí, dále přechodová výplň, která je složena z více barev, obrázková nebo texturová výplň, jenž vám umožňuje vložit například libovolnou firemní fotografii do pozadí snímku. Pro pozadí můžete zvolit i Vzorkovou výplň, která bude pozadí šrafovat. Jak už zaznělo, souvislá výplň je jednobarevná. Tuto barvu si můžete vybrat z palety barev v této nabídce. Průhlednost barvy bude barvu pozadí zesvětlovat.

Druhou možností je Přechodová výplň (jedná se o postupné mísení dvou či více barev výplně). Tato barva se nastavuje přes přechodové zarážky, jež je možno přidávat nebo mazat. Přechodovou zarážkou označujeme konkrétní bod, ve kterém končí mísení dvou sousedících barev přechodu. Každá přechodová zarážka má nastavenou barvu, kterou můžeme měnit pod paletou Barva. U přechodové zarážky lze zvolit její pozici, která pak představuje pozice barevných stop v rámci šířky pozadí snímku. Kromě pozice je možno pro zarážky nastavovat Jas a Průhlednost. Pokud bychom chtěli, aby byla přechodová výplň vykreslena pod jiným úhlem, tak stačí zadat požadovaný úhel do textového pole Úhel. Přechodová výplň je vždy určitého typu, a pokud bychom chtěli tento typ změnit, tak stačí vybrat z nabídky Typ, to co potřebujeme.

U obrázkového pozadí pro nás bude nejdůležitější tlačítko Soubor, kdy nám po kliknutí na něj bude zobrazen průzkumník MS Windows, pomocí něhož budeme vyhledávat bitmapu (respektive fotografii) vhodnou pro pozadí snímku. Nabízené textury, které můžete u tohoto typu pozadí nastavovat jsou příliš zastaralé a jejich použití se tudíž nedoporučuje. Zbylé příkazy z této karty se týkají nastavení texturové výplně a v Rámci tohoto tutoriálu si je popisovat nebudeme.

A konečně Vzorková výplň. K tomuto typu výplně jen krátce a to: Používejte tento typ výplně pouze pro šrafování tvarů, jako například obdelníku, kruhu, atd. Pro pozadí snímku není vzorek vhodný, protože i při méně kontrastních barvách snižuje čitelnost textu. Stejným způsobem, jakým nastavujeme pozadí snímku lze nastavit pozadí libovolného tvaru, grafu, tabulky, atd., jen je potřeba pravým tlačítkem myši klinout na plochu, kterou chcete nastavit, například na plochu pozadí v grafu. Vždy hledejte příkaz Formát pro danou oblast a zvolte formát Výplň.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace