ASCII seznam a využití

Využití ASCII kódů v prostředí VBA

Pro využití ASCII kódů v prostředí VBA je možné použít funkci Chr(kód), které je potřeba předat parametr v podobě kódu. Použitelné kódy jsou vypsány v tabulce níže.

Sub UseVariables()
  ' Zalomení řádky textu pomocí funkce Chr
  MsgBox "První řádek" & Chr(10) & "Druhý řádek"
  ' Záměna apostrofu za uvozovky
  sVariable = "text s '' apostrofy"
  sVariable = Replace(sVariable,"'",Chr(34))
  ' Výsledek uložený v proměnné je: text s "" apostrofy 
End Sub

Zajímají-li Tě další funkce využitelné v prostředí VBA, tak přejdi na stránku - VBA funkce

Seznam ASCII kódů

Kód Znak Funkce VBA Popis
0 Chr(0) null
1 Chr(1) start of heading
2 Chr(2) start of text
3 Chr(3) end of text
4 Chr(4) end of transmission
5 Chr(5) enquiry
6 Chr(6) acknowledge
7 Chr(7) bell
8 Chr(8) backspace
9 Chr(9) horizontal tab
10 Chr(10) new line
11 Chr(11) vertical tab
12 Chr(12) new page
13 Chr(13) carriage return
14 Chr(14) shift out
15 Chr(15) shift in
16 Chr(16) data link escape
17 Chr(17) device control 1
18 Chr(18) device control 2
19 Chr(19) device control 3
20 Chr(20) device control 4
21 Chr(21) negative acknowledge
22 Chr(22) synchronous idle
23 Chr(23) end of trans. block
24 Chr(24) cancel
25 Chr(25) end of medium
26 Chr(26) substitute
27 Chr(27) escape
28 Chr(28) file separator
29 Chr(29) group separator
30 Chr(30) record separator
31 Chr(31) unit separator
32 Chr(32) space
33 ! Chr(33)
34 " Chr(34)
35 # Chr(35)
36 $ Chr(36)
37 % Chr(37)
38 & Chr(38)
39 ' Chr(39)
40 ( Chr(40)
41 ) Chr(41)
42 * Chr(42) O číslu 42
43 + Chr(43)
44 , Chr(44)
45 - Chr(45)
46 . Chr(46)
47 / Chr(47)
48 0 Chr(48)
49 1 Chr(49)
50 2 Chr(50)
51 3 Chr(51)
52 4 Chr(52)
53 5 Chr(53)
54 6 Chr(54)
55 7 Chr(55)
56 8 Chr(56)
57 9 Chr(57)
58 : Chr(58)
59 ; Chr(59)
60 < Chr(60)
61 = Chr(61)
62 > Chr(62)
63 ? Chr(63)
Kód Znak Funkce VBA Popis
64 @ Chr(64)
65 A Chr(65)
66 B Chr(66)
67 C Chr(67)
68 D Chr(68)
69 E Chr(69)
70 F Chr(70)
71 G Chr(71)
72 H Chr(72)
73 I Chr(73)
74 J Chr(74)
75 K Chr(75)
76 L Chr(76)
77 M Chr(77)
78 N Chr(78)
79 O Chr(79)
80 P Chr(80)
81 Q Chr(81)
82 R Chr(82)
83 S Chr(83)
84 T Chr(84)
85 U Chr(85)
86 V Chr(86)
87 W Chr(87)
88 X Chr(88)
89 Y Chr(89)
90 Z Chr(90)
91 [ Chr(91)
92 \ Chr(92)
93 ] Chr(93)
94 ^ Chr(94)
95 _ Chr(95)
96 ` Chr(96)
97 a Chr(97)
98 b Chr(98)
99 c Chr(99)
100 d Chr(100)
101 e Chr(101)
102 f Chr(102)
103 g Chr(103)
104 h Chr(104)
105 i Chr(105)
106 j Chr(106)
107 k Chr(107)
108 l Chr(108)
109 m Chr(109)
110 n Chr(110)
111 o Chr(111)
112 p Chr(112)
113 q Chr(113)
114 r Chr(114)
115 s Chr(115)
116 t Chr(116)
117 u Chr(117)
118 v Chr(118)
119 w Chr(119)
120 x Chr(120)
121 y Chr(121)
122 z Chr(122)
123 { Chr(123)
124 | Chr(124)
125 } Chr(125)
126 ~ Chr(126)
127 DEL Chr(127)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace