Na obsahu se pracuje

Základní Střední Pokročilá Vše


Prostředí Excel

 1. Popis panelu nástrojů Rychlý přístup
 2. Popis karetního systému a práce s ním
 3. Popis pole adresa buňky
 4. Popis a práce s řádkem vzorců
 5. Popis a práce s listem Excelu (zajímavosti k listu)
 6. Práce se stavovým řádkem
 7. Práce se zobrazením dokumentu

Prostředí PowerPoint

 1. Popis panelu nástrojů Rychlý přístup
 2. Popis karetního systému a práce s ním
 3. Popis podokna snímky a osnova
 4. Popis a práce s podoknem poznámky
 5. Možnosti zobrazení
  1. Normální
  2. Řazení snímků
  3. Poznámky
  4. Režim spuštěné prezentace

Motivace pro použití Power BI

 1. Čeho je možné dosáhnout v aplikaci Power BI
 2. Čeho není možné dosáhnout s využitím Power BI

Práce se snímky

 1. Vložení snímku
 2. Odstranění snímku
 3. Přesun snímku
  1. Přesuny více snímků současně
 4. Skrytí snímku pro předvádění
 5. Práce s oddíly
  1. Vytvoření oddílu
  2. Smazání oddílu
  3. Využití oddílu

Práce na listu

 1. Pohyb na listu
 2. Práce s výběry
 3. Vícenásobný výběr
 4. Vložení a odstranění hodnoty
 5. Nastavení šířky sloupců a výšky řádků
 6. Přidání a odstranění sloupce, řádku
 7. Formát Písmo
 8. Formát Zarovnání
 9. Kopírování buňky, její vkládání s formátem i bez formátu
 10. Vložit jinak, jako hodnoty, propojení, transponování
 11. Slučování buněk (výhody a nevýhody)

Formátování

 1. Formát Číslo (podrobné vysvětlení)
  1. Obecný
  2. Číslo
  3. Měna
  4. Účetnický
  5. Datum a čas
  6. Procenta
  7. Matematický
  8. Vlastní
  9. Problémy spojené s formáty
  10. Zajímavosti k formátování
 2. Podmíněné formátování – základy
  1. Správa podmíněných formátů
  2. Odstranění podmíněných formátů

Formátování snímku a textu

 1. Orientace na snímku
 2. Rozložení snímku
 3. Formát snímku
  1. Pozadí a rozměry
 4. Práce se zástupnými symboly
 5. Práce s textem
  1. Odrážky a číslování
  2. Víceúrovňové odrážky a číslování
  3. Formát písma, formát odstavce
  4. Nastavení okrajů v zástupných symbolech
  5. Další možnosti zástupných symbolů
   1. Okraje
   2. Přizpůsobení obsahu
   3. Přizpůsobení zástupného symbolu

Práce s objekty

 1. Tabulky
  1. Tabulka PowerPoint
  2. Tabulka Excel včetně propojení na Excel
 2. Grafy
  1. Graf s propojením na Excel i bez něj
 3. Diagramy (SmartArt)
 4. Obrazce
 5. Obrázky
 6. Video
 7. Zvuk

Vzorce základy

 1. Úvod do výpočtů v aplikaci Excel
 2. Rozdíl vzorců a funkcí
 3. Pravidla pro tvorbu vzorců
  1. Uvození a ukončení vzorce
  2. Určování priority závorkami
  3. Použití operátorů
 4. Pravidla pro použití funkcí
 5. Využití základních funkcí
  1. SUMA
  2. PRŮMĚR
  3. MIN
  4. MAX
  5. POČET, POČET2

Animace v PowerPointu

 1. Přechod snímku
  1. Vložení, odstranění, časování
 2. Animace objektů
  1. Úvodní animace
  2. Zdůrazňující animace
  3. Závěrečné animace
  4. Dráhy pohybu
  5. Řetězení animací
  6. Animace složitějších objektů po částech
  7. Pokročilé možnosti animací
  8. Nastavení prezentace bez animací

Grafy základy

 1. Tvorba zdroje dat pro grafy
 2. Metody vytvoření grafu
 3. Varianty grafů – 2D, 3D, porovnání, grafický součet a 100% podíl
 4. Práce s návrhem a rozložením grafu
 5. Práce s osami grafu
 6. Nastavení vedlejší osy v grafu
 7. Úvod do spojnic trendů

Možnosti pro výstupy

 1. Tisk
  1. Snímků
  2. Podkladů
  3. Poznámek
 2. Předloha podkladů a poznámek
 3. Uložení PDF
 4. Uložení WORD včetně poznámek
 5. Předvádění PowerPoint
  1. Ovládání prezentace

Vzorce pokročilejší

 1. Relativní adresování
 2. Kopírování vzorců
 3. Absolutní adresování
 4. Práce s oblastmi
 5. Složitější funkce
 6. Popis a práce s vnořováním funkcí
 7. Popis a práce s funkcemi
  1. SOUČIN.SKALÁRNÍ
  2. KDYŽ, IFERROR
  3. EOMONTHS, NETWORKDAYS
  4. SVYHLEDAT, VVYHLEDAT
  5. ZVOLIT, POSUN, INDEX

Práce s předlohami a šablonami

 1. Využití předlohy
 2. Úložiště předloh
 3. Editace předlohy
 4. Tvorba vlastní předlohy
  1. Tvorba vlastních rozložení
  2. Zarovnávání objektů
  3. Práce s mřížkou a vodítky
 5. Správa barevných schémat
 6. Rozdíl předlohy a šablony
 7. Tvorba vlastní šablony

Řazení a filtrování dat

 1. Automatický filtr
 2. Filtry textu, čísel a datumů
 3. Vlastní nastavení automatického filtru
 4. Filtrování podle barev
 5. Limity pro filtrování
 6. Rozšířený filtr
 7. Výpočtové kritérium rozšířeného filtru
 8. Jednoduché řazení dat
 9. Víceúrovňové řazení dat

Tabulkový formát, pojmenované oblasti, ověření dat

 1. Vytvoření a smazání pojmenované oblasti
 2. Správa názvů
 3. Formát tabulky
 4. Využití tabulkových formátů v praxi
 5. Strukturované vzorce v tabulkách
 6. Ověření dat
 7. Vlastní ověření dat
 8. Dynamické seznamy vytvořené přes ověření dat

Funkce super pokročilé

 1. Tvorba a úprava mega vzorců
 2. Efektivní využití vyhledávacích funkcí
  1. SVYHLEDAT, INDEX, POZVYHLEDAT
 3. Alternativy pro vyhledávání (Fuzzy lookup)
 4. Maticové řešení běžných i složitějších výpočtů
 5. Doporučení pro práci v rozsáhlých tabulkách

Grafy pokročilé

 1. Analýza dat s využitím grafů
 2. Tvorba histogramu
 3. Spojnice trendů v grafech
 4. X, Y bodový graf
 5. Grafická predikce
 6. Dynamické grafy
 7. Využití funkcí POSUN, INDEX
 8. Vytváření pojmenovaných oblastí
 9. Dynamické pojmenované oblasti
 10. Pojmenované oblasti, jako zdroj v grafu

Kontingenční tabulky a grafy

 1. Úvod do kontingenčních tabulek (KT)
 2. Doporučení pro konstrukci KT
  1. Jak správně strukturovat data
  2. Řešení problémů s daty
 3. Možnosti pro agregaci dat
 4. Možnosti pro zobrazení dat
 5. Průřezy a časové osy v KT
 6. Řazení a filtrování dat v KT
 7. Vytváření výpočtových položek a polí
 8. Tvorba a práce s kontingenčním grafem
 9. Odkazování se do kontingenční tabulky
 10. Parametrické řešení funkce ZÍSKATKONTDATA

Práce s rozsáhlými daty

 1. Funkce COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS
 2. Databázové funkce
 3. DSUMA, DPOČET2, DZÍSKAT
 4. Rozšířené filtrování
 5. Výpočtové kritéria databázových funkcí a rozšířených filtrů
 6. Správné využití vyhledávacích funkcí
 7. Fuzzy lookup
 8. Kontingenční tabulky
 9. Ukázka Power nástrojů
  1. PowerPivot, PowerQuery, PowerView

Power Pivot komplexní základ

 1. Power Pivot nástroj
  1. Úvodní pojmy
  2. Alternativní řešení
  3. Rozdíly mezi verzemi (v1, v2, 32bit. vs. 64bit.)
  4. Best practices
 2. Tvorba datového modelu v Excelu (xVelocity in-memory)
  1. Nad relační databází
  2. Z různých nerelačních zdrojů
 3. Práce s Power Pivot
  1. Práce v tabulkovém zobrazení
  2. Práce v zobrazení diagramu
  3. Tvorba a správa relací mezi tabulkami
 4. Tvorba hierarchií
  1. Jednotabulkové
  2. Mezitabulkové
  3. P/C hierarchie
 5. DAX na detailní úrovni
  1. Related, Relatedtable, Format, Summarize, X fukce, atd.
 6. DAX dotazy
  1. Přímo v Excelu
  2. S pomocí DAX studia
 7. DAX tabulky (pokročilé techniky)
 8. CUBE funkce
 9. Linkované tabulky
 10. Tvorba měr (measures)
  1. Ukázka „time intelligence“ funkcí
  2. Calculate, All funkce, SamePeriodLastYear, atd.
  3. KPI počítané i absolutní

Power Query

 1. Power Query
  1. Seznámení s nástrojem a ukázka základních možností
  2. M jazyk
  3. Tvorba funkcí v PQ
  4. Napojení na TXT, web, databáze
  5. Azure funkce
  6. Parametrické dotazy
 2. Problematické zdroje dat a Power nástroje
 3. Power View
  1. Popis prostředí
  2. Kategorizace dat
  3. Zobrazení v tabulce, grafu a mapě
 4. Power Map
  1. Klasické mapy
  2. Vizualizace ve vlastních obrázcích (výrobní podnik, dopravní uzly, atd.)
  3. Tvorba Power Map prezentace a videa

Power nástroje pokročile

 1. Pokročilé DAX funkce
 2. DAX tabulky
 3. Problematické zdroje dat a Power nástroje
 4. Parametrické dotazy a další chuťovky v PowerQuery
 5. PowerView
  1. Popis prostředí
  2. Kategorizace dat
  3. Zobrazení v tabulce, grafu a mapě
 6. PowerMap
  1. Klasické mapy
  2. Vizualizace ve vlastních obrázcích (výrobní podnik, dopravní uzly, atd.)
  3. Tvorba PowerMap prezentace a videa
 7. Power BI Desktop
  1. Popis aplikace nad jednoduchými příklady
  2. Výhody Power BI Desktop oproti PowerPivot
  3. Vlastní vizualizace
  4. Napojení na Excel
 8. Úvod do Office 365 a Power BI
 9. Úvod do datových kostek
  1. Jak to celé funguje
  2. Napojení na kostku
  3. WriteBack
  4. Additional Actions
  5. Tvorba jednodušší kostky

Úvod do programování ve VBA

 1. Motivace k použití automatizace
 2. Seznámení s prostředím VBA
 3. Rozdíly mezi nahraným a napsaným makrem
 4. Využití VBA k automatizaci tvorby reportů
 5. Využití VBA k vytvoření "aplikace" postavené na platformě Office
 6. Best practises u tvorby automatizovaných reportů
 7. Ukázky možných řešení
 8. Diskuze nad tím, co lze, a co nelze zautomatizovat
 9. Ne/bezpečnost používání maker

Nahrávání maker

 1. Příkazy na kartě Vývojář
  1. Visual Basic
  2. Seznam maker
  3. Zabezpečení maker
  4. Relativní a absolutní odkazování
  5. Nahrávání maker
 2. Prostředí Visual Basicu a jeho popis
  1. Hlavní nabídka
  2. Project Explorer okno
  3. Properties okno
  4. Immediate okno
  5. Debug okno
  6. Panel Edit
 3. Nahrávání maker
  1. Pojmenování makra (konvence a limity)
  2. Možnosti pro uložení makra
  3. Možnosti pro spuštění makra
  4. Makro ze strany Visual Basicu
  5. Co lze nahrát, a co nelze nahrát
  6. Nahrávání zajímavých maker
  7. Úprava nahraného kódu ve Visual Basicu

Základy zápisu maker

 1. Návrh struktury
  1. Modul
  2. Procedura
  3. Funkce
  4. Proměnná
 2. Import a export modulů
 3. Zajímavé objekty
  1. Range, Active, ThisWorkbook
  2. Další objekty
 4. Ošetření chyb
  1. Runtime Error
  2. Compiler Error
  3. On Error Resume Next
  4. On Error GoTo

Řízení běhu programu a kolekce

 1. Kolekce
  1. Soubory - Workbooks
  2. Listy – Sheets, Worksheets
  3. Buňky – Cells
  4. Další zajímavé kolekce
 2. Řízení běhu programu
  1. Konstrukce If Then Else
  2. SELECT CASE konstrukce
  3. Cykly For a For Each
  4. Cyklus Do While
 3. Tvorba GUI pro ovládání reportu
  1. Formulářové prvky
  2. Ovládací prvky ActiveX Control prvky

Pokročílá práce ve VBA (opakování pojmů)

 1. Základní elementy VBA
  1. Modul
  2. Procedura
  3. Funkce
  4. Zajímavosti
 2. Přístupnost procedur a funkcí
  1. Private procedury a funkce
  2. Public procedury a funkce
 3. Proměnné
  1. lokální - Dim a Static
  2. globální - Private, Public
 4. parametry funkcí a procedur
  1. deklarace parametrů
  2. předávání argumentů jako hodnoty - ByVal
  3. předávání argumentů jako odkazu - ByRef
 5. Události, událostní procedury a jejich použití
 6. Rozdíly mezi Null, Nothing, Empty a Missing

VBA - Práce se soubory a složkami

 1. Práce se soubory a složkami
  1. Objektové proměnné, pro uchování objektu sešitu, listu, aplikace, apod.
  2. Práce s dialogovým oknem „otevřít soubor“ a s dialogové oknem pro výběr složky
  3. Vytváření a ukládání souborů
  4. Zapsání dat do vytvářených souborů, zajímavosti pro práce s oblastmi
  5. Procházení adresáře (složky) + práce s poli (jednorozměrné a vícerozměrné)

VBA - Pokročilá práce s daty a tabulkami

 1. Pokročilá práce s daty a tabulkami
  1. Procházení tabulky, automatická úprava dat na základě podmínky
  2. Vyhledávání souvisejících dat pomocí VBA (cross-selling, custom VLOOKUP)
  3. Řešení parent child příkladů, aneb, co nevyřešíte v doplňku PowerPivot
 2. Kontingenční tabulky
  1. Vytvoření datového připojení na zdroj dat pomocí ADO
  2. Rozdíl ADO a DAO
  3. Vytvoření Data Cache pro kontingenční tabulku
  4. Umístění a vložení kontingenční tabulky
  5. Úpravy kontingenční tabulky pomocí VBA - formát, filtry atd.
  6. Jak pracovat s datovým modelem - PowerPivot
 3. Grafy
  1. Nastavení zdroje dat pro graf
  2. Výběr typu grafu a jeho nastavení
  3. Formátování grafu pomocí VBA - datový bod, osa, legenda, nadpis atd.

Práce s grafickým prostředím ve VBA

 1. Custom UI a formuláře s VBA
  1. Vytvoření nového formuláře
  2. Použití ovládacích prvků ve formuláři – seznam, pole se seznamem, zaškrtávací pole, přepínače a tlačítka
  3. Nastavení vlastností formuláře a ovládacích prvků
  4. Porovnání s možnostmi v aplikaci Access
  5. Pokročilá práce s formulářovými prvky
 2. Práce s karetním systémem
  1. Tvorba vlastního xml s definicí karet a příkazů na nich (CustomUI)
  2. Popis práce s objekty: button, toogle button, textfield, checkbox, combobox
  3. Řešení vlastního karetního systému v aplikaci Excel a Access, příp. jiných MS aplikacích

Ovládání ostatních aplikací a moduly tříd

 1. Práce s ostatními aplikacemi sady Office (zajímavé příklady)
  1. Procházení a prohledávání složek aplikace Outlook
  2. Automatická tvorba prezentací aplikace PowerPoint
  3. Tvorba HTML obsahu pro prezentování dat
 2. Moduly tříd
  1. Vysvětlení základních prvků
  2. Modul třídy
  3. Objekty
  4. Tvorba a použití metody
  5. Tvorba a použití vlastností
  6. Přístup k vlastnostem Property Get, Let a Set
  7. Práce s vlastnostmi ENUM
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace