PowerPoint klávesové zkratky

Akce, která bude provedena Zkratka
Ovládání celé prezentace
Založit novou prezentaci Ctrl + N
Zavřít aplikaci Ctrl + Q
Uložit prezentaci Ctrl + S
Uložit prezentaci jako Ctrl + Shift + S
Otevřít uloženou prezentaci Ctrl + O
Spustit prezentaci od začátku F5
Spustit prezentaci od aktuální pozice Shift + F5
Akce, která bude provedena Zkratka
Práce se snímky a editace jejich obsahu
Vložit nový snímek Ctrl + M
Duplikovat vybraný snímek Ctrl + D
Předchozí snímek PgDn
Další snímek PgUp
Zvýraznit vybraný text tučně Ctrl + B
Zvýraznit vybraný text kurzívou Ctrl + I
Zvýraznit vybraný text podtržením Ctrl + U
Vložit hypertextový odkaz Ctrl + K
Zarovnat vlevo Ctrl + L
Zarovnat vpravo Ctrl + R
Zarovnat na střed Ctrl + E
Zarovnat do bloku Ctrl + J
Zvýšit úroveň textu Shift + Tab
Snížit úroveň textu Tab
Seskupit vybrané objekty Ctrl + G
Oddělit seskupené objekty Ctrl + Shift + G
Akce, která bude provedena Zkratka
Obecné klávesové zkratky
Zkopírovat vybrané Ctrl + C
Vyjmout vybrané Ctrl + X
Vložit na pozici kurzoru Ctrl + V
Kopírovat formát Ctrl + Shift + C
Vložit formát Ctrl + Shift + V
Kopírovat animace objektu Alt + Shift + C
Krok zpět Ctrl + Z
Krok znovu Ctrl + Y
Vybrat vše Ctrl + A
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace