Limity aplikace MS Excel

Popis Limit Excel 2003 Limit Excel 2007 - 2016
Počet řádků 65 536 1 048 567
Počet sloupců 256 16 384
Šířka sloupce 255 znaků 255 znaků
Výška řádku 409 pt 409 pt
Page breaky 1 000 (horizontálně i vertikálně) 1 026 (horizontálně i vertikálně)
Počet znaků v buňce 32 767 (pouze 1 024 zobrazeno v buňce, zbytek v řádku vzorců) 32 767
Počet znaků v záhlaví / zápatí 255 255
Počet hyperlinků v souboru 66 530 66 530
Maximální počet kroků zpět 16 100
Počet položek v nabídce autofiltru 1 000 10 000
Počet buněk měnitelných scénářem 32 32
Číselná přesnost 15 čísel 15 čísel
Nejmenší záporné číslo -2,2251E-308 -2,2251E-308
Nejmenší kladné číslo 2,229E-308 2,2251E-308
Největší kladné číslo 9,999E+307 9,999E+307
Největší záporné číslo -1E-307 -9,999E+307
Největší povolené číslo, jako výsledek vzorce 1,7976931E+308 1,7976931e+308
Nejmenší povolené číslo, jako výsledek vzorce -2,2251E-308 -1,7976931e+308
Délka vzorce 1 024 znaků 8 192 znaků
Počet iterací 32 767 32 767
Vybrané oblasti 2 048 2 048
Počet argumentů funkce 30 255
Počet úrovní vnoření funkce 7 64
Počet funkcí listu 329 341
Závislost na jedné buňce N/A 4 miliony vzorců
Nejmenší datum 1.1.1900 1.1.1900
Největší datum 31.12.9999 31.12.9999
Největší časová hodnota 9999:59:59 9999:59:59
Zdroje informací Zdroj limity Excel 2003 Zdroj limity Excel 2007 - 2016
Tabulka limitů pro MS Excel 2003 - 2016 (zdroj: http://office.microsoft.com/)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace